Privacy Policy

GDPR

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2016, Pentru protecția datelor dumneavoastră, DIAT Automation SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.

1. Cine suntem

DIAT AUTOMATION SRL (denumit în continuare „noi” sau „societatea”) este o societate cu răspundere limitată înregistrată în România, cu sediul in str. Alunisului, Nr 34, Sector 4, Bucuresti,  inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/573/18.01.2019, C.U.I.40449417.
Colectăm și prelucrăm mai multe categorii de date cu caracter personal din partea dumneavoastră în calitate de utilizator al site-ului web diatelectric.ro (în continuare „Site-ul Web”), fapt care ne face un operator de date cu privire la aceste date în conformitate cu legislația privind protecția datelor din Uniunea Europeană.

Abordăm protecția datelor dumneavoastră extrem de serios și această notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal descrie politicile și practicile noastre referitoare la modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal – respectiv ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele, precizând totodată drepturile dumneavoastră privind protecția datelor.

Datele cu Caracter Personal pot fi colectate sau accesate în mai multe moduri, inclusiv:
• observate de noi atunci când navigați pe Site-ul nostru Web (cookie-uri, IP, navigare site web, etc.).
• Date furnizate de dumneavoastră în mod direct

În calitate de vizitator, nu trebuie să furnizați date cu caracter personal pentru a utiliza Site-ul Web.

• Utilizarea Site-ului Web

Site-ul Web colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde computerul sau dispozitivul dumneavoastră accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare și alte informații de utilizare privind utilizarea Site-ului Web, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați. Utilizăm aceste informații pentru a ne ajuta să concepem site-ul nostru astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor noștri. De asemenea, putem utiliza adresa dumneavoastră IP pentru a ne ajuta să diagnosticăm problemele pe care le avem cu serverul nostru și pentru a administra Site-ul nostru Web, pentru a analiza tendințe, a urmări fluctuațiile vizitatorilor și a aduna informații demografice generale care să ne ajute să identificăm preferințele vizitatorilor. Site-ul nostru Web utilizează, de asemenea, cookie-uri și semnalizatoare web (web beacons), despre care puteți citi mai jos și în Politica noastră referitoare la Cookie-uri, unde puteți găsi, de asemenea, mai multe informații privind utilizarea de cookie-uri de către noi și opțiunile și preferințele dumneavoastră cu privire la acestea.

La fiecare vizită subsecventă pe Site-ul Web, browser-ul caută cookie-uri. Dacă browser-ul identifică cookie-uri, acesta trimite informațiile stocate de respectivul cookie către Site-ul Web. Site-ul Web descarcă cookie-uri în calculatorul, pe tableta sau în telefonul dumneavoastră mobil, care sunt strict necesare pentru funcționarea Site-ului Web, cum ar fi cookie-urile care asigură posibilitatea de a găsi rapid informațiile pe Site-ul Web, și cookie-uri care sunt strict necesare pentru a furniza un serviciu care a fost solicitat de dumneavoastră în mod expres, cum ar fi un cookie care reamintește setările dumneavoastră referitoare la cookie-uri sau cookie-uri care reamintesc conținutul „coșului dumneavoastră de cumpărături” în timp ce navigați pe Site-ul Web. Pentru a descărca cookie-uri care nu sunt strict necesare, cum ar fi cookie-uri pentru strângerea informațiilor statistice, societatea are nevoie de consimțământul dumneavoastră prealabil.

Dacă ați modificat setările dumneavoastră referitoare la cookie-uri astfel încât site-urile web să nu poată să plaseze cookie-uri în calculatorul dumneavoastră, este posibil ca acest Site Web să nu poată să descarce cookie-ul care reamintește dacă ați fost de acord sau nu cu plasarea de cookie-uri. În caz afirmativ, vi se va cere să indicați preferințele dumneavoastră referitoare la cookie-uri de fiecare dată când veți vizita Site-ul Web. Dacă nu doriți să fiți întrebați cu privire la preferințele dumneavoastră referitoare la cookie-uri de fiecare dată când vizitați acest Site Web, trebuie să modificați setările browser-ului dumneavoastră în materie de cookie-uri.

3. Cum facem schimb de informații

Nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, securizate conform legii aplicabile.

4. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată aveți anumite drepturi legale cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră. Societatea va respecta drepturile dumneavoastră individuale și va aborda motivele dumneavoastră de îngrijorare în mod adecvat

• Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor realizate înainte de momentul retragerii.
• Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a corecta (rectifica) datele dvs. care se află în posesia noastră, în cazul în care sunt inexacte.
• Dreptul la limitarea prelucrării: Puteți beneficia din partea noastră de o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă:

  • contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada în care se verifică acuratețea acestora;
  • prelucrarea este ilegală, și solicitați limitarea prelucrării mai curând decât ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră le solicitați în scopul formulării, exercitării sau apărării unor acțiuni în justiție, sau
  • obiectați cu privire la prelucrare în perioada în care verificăm dacă temeiurile noastre legitime prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

• Dreptul la acces: Ne puteți solicita informații referitoare la datele cu caracter personal pe care le deținem în privința dumneavoastră, incluzând informații privind categoriile de date cu caracter personal aflate în posesia noastră sau în controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu direct de la dumneavoastră, și căror persoane le-au fost divulgate, dacă este cazul.

Vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere.

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod normal și lizibil electronic.

• Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei solicitări dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând datele care sunt necesare:

  • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
  • pentru conformarea cu o obligație legală care ne angajează;
  • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, sau
  • pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

• Dreptul la obiecție: Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din cauza situației dumneavoastră specifice, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. Dacă obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să indicați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar acestea urmând a fi doar limitate.
• Dreptul de a formula o plângere: Puteți formula o plângere la autoritatea privind protecția datelor:

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro

• Exercitarea drepturilor dumneavoastră legale: Pentru a exercita drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact furnizate în secțiunea 9 de mai jos.

5. Securitate

DIAT Automation SRL se angajează să protejeze informațiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, divulgării, modificării, indisponibilizării, accesului neautorizat și distrugerii și adoptă toate măsurile de protecție rezonabile pentru a păstra confidențialitatea informațiilor cu caracter personal, inclusiv prin utilizarea măsurilor organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, instruirea personalului și încuierea dosarelor fizice în dulapuri (dacă e cazul). Măsurile tehnice includ utilizarea de criptări, parole de acces la sistemele noastre și utilizarea de software anti-virus.

În cursul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal către noi, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate prin internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, transmiterea informațiilor pe internet între dumneavoastră și noi nu este sigură în totalitate. Ca atare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le transmiteți pe internet și oricare asemenea transmitere este pe riscul dumneavoastră. De îndată ce primim informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vom utiliza proceduri stricte și elemente de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acestea.

6. Modificări aduse Politicii privind Protecția Datelor

Ne rezervăm dreptul, la libera alegere, de a modifica practicile noastre privind protecția datelor și de a actualiza și a aduce modificări la această nota de informare privind protecția datelor în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să consultați această notă de informare privind protecția datelor în mod constant. Această notă de informare privind protecția datelor este de actualitate de la data care apare la începutul documentului. Vom trata datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care să corespundă notei de informare privind protecția datelor în baza căreia acestea au fost colectate, cu excepția cazului în care dispunem de consimțământul dumneavoastră pentru a le trata diferit.

7. Informații de contact

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră cu privire la subiectul protecției datelor și oricare solicitări în exercitarea drepturilor dumneavoastră legale la următoarele detalii de contact: info@diatelectric.ro

Vom investiga și vom încerca să soluționăm orice solicitare sau plângere privind utilizarea sau divulgarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă nu sunteți satisfăcuți de răspunsul nostru, puteți formula, de asemenea, o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.